Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Filia Dzbańce

Brak opisu obrazka

Budynek, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej ma swoją 90 – letnią historię. W 1916 roku czeski biskup Nathan zakupił majątek ziemski w Dzbańcach i wybudował pierwszy pawilon mieszkalny dla psychicznie chorych mężczyzn z terenów Śląska. Budynek stanowił wówczas filię branickiego szpitala, a opiekę sprawowały siostry zakonne, które prowadziły gospodarkę i administrację domu.Z dniem 01. 01. 1979 roku zapadła decyzja o utworzeniu samodzielnej placówki: Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, podległej Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Od 01. 01. 1999 roku Dom stał się samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej podległą Powiatowi Głubczyckiemu. W 2002 roku DPS wzbogacił się o windę osobową tak bardzo przydatną naszym mieszkańcom.

W 2007 roku przeprowadzono remont generalny pralni przekształcając ją w pawilon mieszkalny. W budynku dawnej pralni znajduje się pokój dziennego pobytu przeznaczony do zajęć terapeutycznych oraz osiem pokoi trzyosobowych z łazienkami przeznaczonymi dla mieszkańców. Z dniem 01.03. 2011 roku nastąpiła reorganizacja DPS Dzbańce w ramach której Dom stał się filią DPS Klisino. Zlikwidowano biura administracji dzięki, którym pozyskano pokoje mieszkalne i zostało przyjętych 47 nowych mieszkańców.

Obecnie w Domu przebywa 190 mieszkańców, w tym 97 mężczyzn i 93 kobiety. Działa sześć zespołów terapeutycznych :

Podstawowe usługi świadczone przez Dom to :

Dom położony jest w malowniczej miejscowości , na terenie gminy Branice, 20 km. od Głubczyc , które są siedzibą powiatu. Teren wokół domu ( ok. 4 hektarów) jest pięknie zagospodarowany, znajduje się tam sad wiśniowy oraz ogród z dużą ilością drzew ozdobnych, altana, skalniak z oczkiem wodnym, mnóstwo rabat kwiatowych i trawników.


Każda grupa terapeutyczna ma do dyspozycji pokój dziennego pobytu. W budynku głównym znajduje się sala rehabilitacyjna, gdzie odbywają się zajęcia usprawniające schorzenia mieszkańców oraz kaplica, w której raz w tygodniu odbywają się msze św. Budynek mieszkalny oraz budynki ościenne wyposażone są w system alarmowo – przeciwpożarowy oraz system przywołujący, którego używa się w razie zaistniałej potrzeby. Podopieczni w ramach wolnego czasu mogą korzystać z zajęć terapeutycznych organizowanych na terenie domu jak : muzykoterapia, biblioterapia, filmoterapia, ergoterapia, arteterapia, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia kulinarne , hortikuloterapia i inne.

Nasi mieszkańcy integrują się z miejscową ludnością uczestnicząc w imprezach religijnych i kulturalnych. Częstymi gośćmi w Domu są dzieci ze Szkoły Podstawowej we Włodzieninie oraz przedszkolaki z miejscowego przedszkola, przedstawiając różne inscenizacje. Mieszkańcy uczestniczą w różnych imprezach: zabawy karnawałowe, majówki, wieczorki taneczne, letnie grillowanie, mikołajki, andrzejki oraz w imprezach zorganizowanych przez zaprzyjaźnione DPS-y oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych tj.: przegląd zespołów artystycznych w Prószkowie , festiwal w Łubiu , Jarmark Niezwykłości w Opolu, przegląd Misteriów Męki Pańskiej w Głubczycach.

Kadrę Domu stanowią pracownicy przygotowani zawodowo do wykonywanej pracy posiadający duże doświadczenie. Wykwalifikowany personel zapewnia mieszkańcom całodobowa opiekę , pełne wyżywienie wg wskazań lekarza. Dwa razy w tygodniu do dyspozycji mieszkańców jest lekarz rodzinny, psychiatra oraz psycholog. Nasz Dom zapewnia mieszkańcom transport samochodem – przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych do poradni specjalistycznych oraz dokonywania indywidualnych zakupów. Gwarantujemy należytą opiekę bytową, medyczną, terapeutyczną, opiekuńczą, rozwój zainteresowań intelektualnych, smaczną kuchnię, miłą atmosferę oraz zrozumienie u całego personelu.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML