Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Filia Radynia

Brak opisu obrazka

Dom Pomocy Społecznej w Radyni powstał w roku 1987, jest filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Ośrodek położony jest zdala od zgiełku miasta, w otoczeniu przyrody, panuje tu spokój i cisza. W placówce przebywają osoby przewlekle psychicznie chore, którym często towarzyszą choroby somatyczne, wielu z mieszkańców to osoby niepełnosprawne fizycznie. Aktualnie Dom Pomocy Społecznej w Radyni posiada 75 miejsc – dla kobiet i mężczyzn. Placówka posiada zezwolenie na prowadzenie domu i spełnia wszystkie wymogi standaryzacyjne.
Budynek i otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, wielu mieszkańców porusza się na wózkach inwalidzkich, dla polepszenia jakości ich życia i ułatwienia poruszania się, w Domu powstała winda. Wejście wyposażone jest w podjazd.

Wszystkie łazienki i ubikacje przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, pokoje są wyposażone w odpowiednie meble i sprzęty. Cała infrastruktura Domu, jego wyposażenie, układ pomieszczeń oraz poczynione inwestycje mają na celu ulepszanie jakości życia naszych podopiecznych i przyczynienie się do usprawnienia ich procesu leczenia oraz rehabilitacji.

Pokoje mieszkańców są trzy osobowe z łazienkami. Każdy pokój ma swój niepowtarzalny charakter, są przytulnie i funkcjonalnie urządzone. Mieszkańcy wraz z pracownikami pierwszego kontaktu urządzają pokój wg własnego gustu i uznania.

Na terenie DPS Radynia znajduje się przestronny ogród wyposażony w grill, altanki, ławki, stoły i parasole. Po ogrodzie mogą bez przeszkód poruszać się podopieczni Domu.

Zadania rehabilitacji, rewalidacji, potrzeby kulturowe, religijne i inne realizowane są w licznych pracowniach i gabinetach, w które wyposażony jest Dom, są to:

 1. Sale terapii – zajęciowej, kulturalnej i rehabilitacyjnej,
 2. pokój gościnny
 3. kuchenka przeznaczona dla potrzeb mieszkańców
 4. miejsce kultu religijnego
 5. świetlica

W oparciu o diagnozę lekarską, istniejące deficyty oraz potrzeby naszych podopiecznych, terapeuci planują oraz prowadzą zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców. Do zajęć terapeutycznych zaangażowani są wszyscy pracownicy, którzy są Pracownikami Pierwszego Kontaktu (PPK). Prowadzą oni dokumentację realizacji celów założonych w indywidualnych planach wsparcia każdego mieszkańca.

Codzienną misją personelu jest sprawienie, by Dom Pomocy Społecznej nie był domem tylko z nazwy, by mieszkańcy nie czuli się w nim jak w chłodnej państwowej instytucji, lecz by mieli poczucie własnej wartości i sensu życia, że są częścią społeczności, której są ważnym elementem. Naszych pracowników oprócz posiadanych kwalifikacji zawodowych, które stale podnoszą na organizowanych kursach i szkoleniach, cechuje także troska o podopiecznych, duża wyrozumiałość, empatia i wyczucie na potrzeby chorych. W Domu Pomocy w Radyni organizowany jest szereg różnego rodzaju imprez (wycieczki, zabawy, spotkania okolicznościowe itp.) Tradycją Naszego Domu są „Spotkania integracyjne”, które organizowane jest w okresie letnim. Spotkanie to jest dużą plenerową imprezą, na którą zapraszane są rodziny Naszych mieszkańców.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML